NorrTräd AB

Detta skall du tänka på som kund.

För att som kund skall slippa arbetsgivaransvar kan följande kontrolleras
- Giltigt försäkringsbrev för Ansvarsförsäkring.
- Kvitto på att försäkringen är betald.
- F-skattebevis.

Kontrollera även:

- Trädfällarens utbildningsbevis.(Se under fliken Om NorrTräd)
- Trädfällarens referenser.
- Ta noga reda på tomtgränser mot angränsande tomter.

Är det tillåtet att fälla träden?

Du behöver också i förväg ta reda på om det
i detaljplanen för marken där träden står finns
angivet att det inte är tillåtet att fälla träden.

Du, som kund, löper störst risk att blir straffad om
trädfällningen blir ett rättsärende.
Läs vad som kan hända om man gör fel Dyrt att fälla träd utan lov