Motormanuell gallring


Jag utför motormanuell gallring där skogsmaskiner har svårt att komma åt.
Det kan t.ex. var i stenig och kraftigt lutande terräng.

Det kan också vara områden där man inte vill ha in stora skogsmaskiner
ex. sommarstugetomter som gör inverkan på ytan på tomten.