Jag erbjuder olika typer av röjning

Ungskogsröjning
Lövsanering
Underröjning
Hyggesrensning