Trädfällning

Trädfällning på villa- och sommarstugetomter.

Trädfällning.

Jag arbetar med trädfällning, röjning och motormanuell gallring.
Verksamhetsområden är Skellefteå och Byske med kranskommuner.
Har du gårdsträd på villa- eller på sommarstugetomten
som du vill bli av med, tveka inte, kontakta mig.

Precisionsfällning.

Precisionsfällning kräver att det finns fritt utrymme på marken för hela trädets längd.

Sektionsfällning.

När det inte finns plats för precisionsfällning av trädet eller
för att skydda byggnader eller annat som man är rädd om
gör jag demontering av trädet i delar från skylift.
Om så krävs firar jag ner träddelarna med rep.

Riskanalys.

Jag gör alltid en riskanalys för arbetet enligt en checklista.
Resultatet av riskanalysen avgör vilken fällningsmetod jag skall använda.
Har möjlighet att ta borrprov i stammen om det behövs för att avgöra trädets skick.
Resultatet av riskanalysen avgör priset för arbetet.

Trädfällning vintertid.

Har du tänkt på att träd går utmärkt att fälla vintertid.
Påverkan på den omkringliggande marken blir
betydligt mindre då marken är frusen.

RUT-avdrag

Skatteverkets regler för RUT-avdrag för trädfällning.